Heroal vliesgevel

heroal C 50

Het systeem voor diverse vliesgeveloplossingen

Het warmtegeïsoleerde vliesgevelsysteem heroal C 50 bewijst zich als verticale of verticaal afbuigende stijl-regel-, regel-regel- of stijl-stijl-vliesgevel. De vliesgevel kan ook worden gebruikt voor dakschilden, lichtdaken of serres. Vormgevingsmogelijkheden door verschillende afdek- en drukprofielen maken het systeemaanbod helemaal compleet.
heroal biedt een innovatief concept voor warmte-isolatie. Met schuim gevulde isolatoren en een doorlopende afdichting bieden voordelen bij de montage, het transport en de schroeven-geleiding. Alle voordelen gelden voor alle systemen van de betreffende designvariant. Het isolatieconcept wordt ook gebruikt bij de designvarianten en zorgt dus voor minder benodigde opslagruimte. Met het heroal C 50 vliesgevelsysteem worden waarden tot Uf = 1,2 W/m2K bereikt. Een geoptimaliseerde ventilatie en ontwatering zijn met dit systeem gewaarborgd.

 

heroal C 50 ID

Het designgerichte vliesgevelsysteem met staallook

Het vliesgevelsysteem heroal C 50 ID staat voor oplossingscompetente en creatieve vliesgevelvormgeving met industrieel design. Het stelt ontwerpers, architecten en installateurs in staat om aan de hoogste eisen te voldoen. Het innovatieve concept voor warmte-isolatie met de met schuim gevulde isolatoren en aangepaste isolatie alsmede de doorlopende afdichting is standaard bij de industriële designvariant.
Compromisloze vormgevingsmogelijkheden voor de vliesgevel, in combinatie met effectieve compatibiliteit van andere heroal systemen in de vliesgevel, vormen de basis voor een hoogwaardig en flexibel vliesgevelontwerp.
 

heroal C 50 HI

Het zeer goed geïsoleerde vliesgevelsysteem

Het vliesgevelsysteem heroal C 50 HI is in combinatie met in de handel verkrijgbaar drievoudig isolatieglas geschikt voor passiefhuizen. Hierdoor ontstaan duurzame vliesgevelconcepten met uitstekende energie-efficiëntie. De speciale constructiedetails van het systeem zorgen voor een snelle, veilige en economische montage.
Het innovatieve concept voor warmte-isolatie met de met schuim gevulde isolatoren en aangepaste isolatie alsmede de door¬lopende afdichting onderscheidt ook dit systeem.
 

heroal C 50 PH

Het vliesgevelsysteem dat gecertificeerd is voor passiefhuizen

heroal C 50 PH is de logische en consequente doorontwikkeling van het reeds sterk warmte-geïsoleerde vliesgevelsysteem heroal C 50 HI, waarmee in de stijl-regel-uitvoering minimale Uf-waarden van 0,78 W/m2K bereikt kunnen worden. Met een geschikte vliesgevelplaat en beglazing is het systeem passiefhuisgecertificeerd. Door gebruik te maken van innovatieve grondstoffen en materialen beperkt de modulaire heroal isolatiezone het energieverlies tot een minimum.
Het innovatieve concept voor warmte-isolatie wordt standaard uitgevoerd met de met schuim gevulde isolatoren en aangepaste isolatie alsmede de doorlopende afdichting.

Brandwerende Vliesgevel

heroal C 50 FP

De systeemoplossing voor brandwerende vliesgevels

Het brandwerende vliesgevelsysteem heroal C 50 FP is een bouwelement dat voorzien is van de verplichte CE-markering. Het systeem is door ift Rosenheim conform de norm EN 13501-2 getest als gordijngevel. Alle brandwerende componenten zijn verborgen in de constructie geplaatst, zodat er een onzichtbare overgang naar vliesgevelzones zonder veiligheidseisen kan worden gerealiseerd.
Het brandwerende vliesgevelsysteem kan op basis van de heroal C 50 vliesgevel uitgebreid worden tot een vliesgevel met eenzelfde EI 30 i<>o-aanzicht. Met dezelfde basisprofielen en een paar extra bouwonderdelen, zoals de gepatenteerde Fireblock-isolator, kan een vliesgevel met hoge veiligheidseisen gerealiseerd worden. Deze moet voorzien zijn van een CE-markering.